Funksjonsvariasjon

«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2. Kor 12:9).

Dette bibelverset betyr mye for meg da jeg har en skjult funksjonsnedsettelse. Ordet gir negative assosiasjoner og en påminnelse om den diskrimineringen jeg ble utsatt for da jeg var åpen om problemene. Et jobbintervju ble stoppet tvert. Det var et sjokk, for hele livet hadde jeg hatt det privilegiet å bare være meg. Aldri var jeg blitt assosiert med en merkelapp. I tillegg forsto ikke alle mine nærmeste alvoret. Jeg sto i spagaten mellom å ikke bli trodd og å bli ekskludert fra privilegier. Da valgte jeg tausheten. Jeg er ikke alene. Flere opplever diskriminering. Hva om vi heller bruker ordet funksjonsvariasjon? Lær også ordet ableisme, som betyr å møte funksjonsvarierte med lavere forventninger. 

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone