Sikker grunnvoll

«Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.» (Matt. 7,26).

Jesus minner stadig om viktigheten av å lytte til Herrens ord og la seg gripe av Guds grenseløse kjærlighet, og på den måten være trygg på at livet er bygd på en sikker grunnvoll.

Og han advarer mot det som kan virke fristende og forlokkende ut fra menneskelig tanke og fornuft, men som slett ikke er i tråd med Guds ord og det Jesus lærer oss.

Vi vet alle hvor viktig det er å bygge huset på sikker fjellgrunn, og ikke sandgrunn Det ser vi ikke minst når stormene raser og regner skyller ned, eller når et jordskjelv rammer utsatte steder.

Vår åndelige klippegrunn er Jesus Kristus og hans fullkomne frelsesverk.  «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» (1. Kor. 3,11).

Vi må bygge livet på grunnvollen som holder i liv og død.

«Du evige klippe, hos deg er det ly. – O evige klippe jeg kommer til deg!»

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone