Jesus gråter over byen

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» (Luk. 19, 41-42).

Jesus gråter over Jerusalem på grunn av folkets ulydighet og vantro. «Livet er en sukkenes bro over en elv av tårer», har en sagt. Jeg tenker ofte på det hav av tårer som fremdeles kriger, naturkatastrofer, ulykker, sabotasjer, attentater og terrorhandlinger forårsaker.

Skal det ikke snart bli slutt på all elendighet og ondskap i verden, sier mange. Nei, vi blir visst aldri ferdig med alt dette vonde som daglig skjer rundt om i verden. Himmel og jord fylles av tårer over all ondskap og urett. Guds hjerte fylles av medlidenhet og barmhjertighet over all denne menneskelige tragedie. Han kan gi trøst og kraft, men kan ikke alltid avverge at vonde ting skjer.

Disse Jesu tårer minner oss om Guds nåde og miskunnhet, og at han en dag skal «tørke bort hver tåre av deres øyne». Det er det fantastiske framtidsperspektivet!

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone