Bønnens løfter

Det er knyttet mange rike løfter til bønnelivet og bønnetjenesten. Bønn er uttrykk for tro. Jesus sier at vi skal be, lete og banke på når som helst og med alt som ligger oss på hjerte. Han hører og svarer og vil gi oss det som er etter Guds vilje for oss. For det ligger ingen automatikk i at vi alltid får det vi tenker og ønsker. Gud ønsker å gi oss gode gaver, og fremfor alt frelsens gave, syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Og daglig opplever mennesker at Gud griper inn i livet på forunderlig vis.

Bønn i Jesu navn er kalt et skattkammer, og har vært en tilflukt for mennesker i alle tider og i alle situasjoner, i glede, sorg og nød. Bønn fører oss inn i større avhengighet av Gud.

«Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. - Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få.» (Trygve Bjerkrheim).

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone