Å tro på lyset

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen
22. søndag i treenighetstiden, 24. oktober, 2021

Prekentekst: Joh 12, 35 - 36

 

Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Lyset er det som sprer mørket! De fleste av oss setter pris på lyset. Det hjelper oss til å se, til å skjelne, til å orientere oss. Men lyset kan også være utfordrende og krevende, kanskje til og med truende. For lyset avslører. Når sola skinner rett på vinduet, kommer det fram både støv og fingermerker.
            Men det er ikke denne «kritiske» funksjonen som er lysets hovedoppgave. Vi tenner ikke lyset først og fremst for å avsløre urenhet eller støv. Vi tenner lyset for at vi skal kunne se, kunne lese, kunne arbeide. Se hverandre, se omgivelsene våre, se naturen.
            Jesus bruker uttrykket «verdens lys» både om seg selv og om disiplene og de – vi! – som tror på ham. Han brukte det om kirken, der vi både vitner om lyset og synger om lyset.
            For snart 75 år siden skrev countryartisten Hank Williams en sang som fremdeles synges og huskes over hele verden: «I saw the Light». Sangen er formet som et personlig vitnesbyrd, ikke ulikt de man kan høre avlagt på Frelsesarmeen, Evangeliesenteret eller på bedehuset:
«Jeg hadde ikke noe mål med livet, det var fylt av synd,
og jeg ville ikke ha noe med Frelseren å gjøre.
Da kom Jesus som en fremmed om natten, og pris skje Gud, jeg fikk se lyset».
Slik sang Hank Williams og slik har mange sunget etter ham.
            Jesus sa det slik: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys» (Joh 8, 12).
            Om døperen Johannes skrev hans navnebror evangelisten: «Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (Joh 1, 7-9).
            «Tro på lyset» er Jesu formaning i dagens tekst. Det er en formaning vi gjør klokt i å følge. For lyset er tent og det brenner. Jesus er det lyset.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone