Guds kjærlighet

 

Guds kjærlighet er noe av det mest sentrale i den kristne tro. Det å få leve i Guds kjærlighet, er å leve i visshet om at Jesus elsker oss. Den skaper den glede i Herren som Paulus så fint beskriver i Filipperbrevet. Og vi erfarer igjen at Guds bud er sanne og gode og at det er viktig å holde fast ved dem.

Det er fint å oppleve sann og ekte kjærlighet, som elsker, tilgir og gir.

Budet om kjærlighet står sentralt i Guds ord, og i nøye sammenheng med Guds kjærlighet som må virke i oss. «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.» (1. Johannes brev 4,7).  Kjærlighet til Gud og min neste hører uløselig sammen. Hat, uvennskap og ufred er som sand i livets maskineri, kjærlighet er olje. Ekte og sann kjærlighet må gis større plass og bedre vilkår, slik at fellesskap og nærmiljøer kan preges av varme, omsorg, omtanke og hjelpsomhet. «Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet». (Schjørring)

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone