Øyeblikk eller evighet?


Hvor lenge er et øyeblikk? Mindre enn ett minutt? Kanskje mindre enn et sekund også? I den andre enden av skalaen har vi ordet «evighet». Akkurat som vi kan bruke ordet «øyeblikk» om noe som kan vare flere minutter, kan vi også bruke ordet «evighet» om noe som ikke varer så veldig lenge.
            I kristentroen er «evigheten» et begrep vi bruker. Som kristne tror vi på evigheten. Vi tror på en evig Gud. I Det gamle testamente finner vi uttrykket «fra evighet til evighet» brukt seks ganger, hver gang for å si noe om Guds velsignelse. Når det i salmen «Amazing Grace» synges om å lovprise Gud gjennom «ten thousand years», kan det føles som en veldig lang sang. Er det slik evigheten er? Eller er evigheten, som noen har sagt, et «nå» som aldri verken begynner eller slutter. Om evigheten sier Bibelen: «Også evigheten har (Gud) lagt i menneskenes hjerter» (Fork 3, 11, overs. 1978/85).

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone