Usynlig styrke

Bibelen lover velsignelse til dem som «stoler på Herren og setter sin lit til ham. Et slikt liv er som et tre «plantet ved vann [som] strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.» (Jer 17,7-8).

I farlig tørke er de lykkelige de trærne som gror langs bekker. Hete betyr ikke noe, for de har røtter i friskt vann.

Vi kan oppleve tørketider med helsevansker, sorg over kjære, tap av trygghet. Det hender alt blir grått uten grunn: Lite glede, lite energi. Er Gud blitt borte?

Tenk da på Guds kjærlighet, slik den er vist gjennom Jesus. Han kom til verden for å frelse, ved å leve, dø og stå opp igjen for vår skyld. Stol på ham, så har du livet i ham.

«Føler» treet vannet i røttene til alle tider? Nei, men det skjer mye godt likevel, ved gode bånd mellom Jesus og deg. Sett din lit til ham. Han skal føre deg gjennom.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone