Mulighetene er gaver

Mulighetene er gaver

Av Asbjørn Kvalbein, forkynner, Norea Mediemisjon

13. søndag i treenighetstiden, 27. august, 2023

Prekentekst: Matteus 25,24-34

 

Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’
  Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
  Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

En rik mann reiste utenlands. Ingen fonds var funnet opp, så han overlot forvaltningen av alt han eide, til de tre tjenerne sine. Én fikk fem talenter, en fikk to, og sistemann fikk én. Men en åttendedel av talentene var også en stor sum, ja, millionverdier.

Den første forvalteren fikk pengene til å yngle, summen doblet seg. Nestemann lyktes tilsvarende. Men sistemann kom med en lengre forklaring om at eieren var så hard og kravstor, så han hadde blitt redd og lagt pengene i et hull i bakken. Dermed null utbytte, skuffelse og straff for den likegyldige.

Historien er fortalt av Jesus som en lignelse. Eieren er Jesus selv, som har kalt sine barn til å forvalte «alt han eier». Alle har fått mye, men ingen likt.

Guds store prosjekt i denne verden handler ikke om penger. Heller ikke vekst for vekstens skyld. Guds store mål er at mennesker skal bli frelst. Da gjelder det å være Guds medspiller, ikke motspiller.

Jesus roste de to første for å være «tro i lite». Det handler om gavene Gud gir oss for å tjene – nådegaver og velsignelser. Gavene kan også være prøvelser og motgang, som har gjort deg til et bedre redskap for Herren. Oppgavene er gaver. Gavene er oppgaver.

Hva er den største verdien? At Kristus ropte sitt «fullbragt!» fra korset. Det innebærer frikjøp og tilgivelse for alle mennesker som vil ta imot.

Kan hende vi et øyeblikk merker at vi har en Guds verdi i hendene og får brukt den. Verdien er ikke hva vi får til, men hva vi blir, og faktisk allerede er. Gud gir av godhet og forlanger ikke det umulige. Ikke vær som den tredje tjeneren, som var ødelagt av mistro og frykt, slapphet og uvilje. Talentene er muligheter – gitt som gaver fra Herren til å forvaltes best mulig.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone