Hør ikke på deg selv

Er du dypt nede i anklager eller angrep, så hør ikke på deg selv. Gå til kilden – til Ordet og til Jesus – og begynn å snakke til deg selv i stedet for!

Det er ingen tvil om, og Bibelen lover oss, at hvis vi vil følge Jesus, så får vi motstand. Det ligger i sakens natur og i den store forskjellen mellom mørkets og lysets rike. Mørkets rike, det vil si djevelen, vil hindre alle Guds planer med oss. Han anklager og angriper i svake øyeblikk, men han lyver, for han er løgnens far.

Når vi er midt opp i dette, kan det være vanskelig å komme ut av alt som tynger. Det virker uoverkommelig. Derfor må vi forberede oss i gode dager, lese i Bibelen, be, og søke Guds sannheter slik at vi når den onde dagen kommer, kan løfte blikket og si det samme som Ham, tale Sannhet til vår egen sjel.

Det gjør David i Salme 43. Les den.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone