Høsten er stor

Høsten er stor

Av Ivar Gjerdi, diakon- pensjonist i Normisjon

4. søndag i treenighetstiden, 3. juli, 2022

Prekentekst: Matteus 9, 35-38

 

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Jesus var daglig opptatt med det som var hans store oppdrag, å undervise i synagogene og forkynne evangeliet om Guds rike som var kommet nær. Det som kan sette mennesker i frihet og gjøre alt nytt. Han helbredet de syke og han var levende opptatt av det enkelte menneske. Han hadde medynk med dem når han så synden og elendigheten som florerte. De var forkomne og hjelpeløse. De var som får uten gjeter.

I Lukasevangeliet kap. 19 leser vi at Jesu gjør inntog i Jerusalem, og det står at han gråter over Jerusalem på grunn av folkets ulydighet og vantro. Disse Jesu tårer minner oss også om Guds nåde og miskunnhet. Han «skal være deres hyrde og føre dem til livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne.» (Johannes Åpenbaring 7,17).

Jerusalem lå ham spesielt på hjertet, og han gir han uttrykk for den sorg han opplever over folkets synd og forkastelse, og gråter når han ser ut over byen, «Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.» (Luk. 19, 41-42). Men Gud er tålmodig. I grenseløs kjærlighet bærer han over med menneskenes synd. De blir ikke forkastet, og til slutt sender han sin Sønn. Jesus står der med utstrakte hender og innbyr. Det er den enkeltes ansvar å ta imot eller avvise. Men Gud er fortsatt nådig.

Den åndelige nøden han er vitne til gjør at han i dagen tekst sier til disiplene, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Det trengs stadig nye arbeidere i Guds rike som kjenner seg kalt av Gud til å gå inn i en tjeneste, ansatt eller frivillig. Det skal som regel mer til enn å sette inn en annonse. Bønnetjenesten er det viktigste. «Be derfor», sier Jesus. Han vet hva som må til. Vil du være med å be Gud finne og drive ut medarbeidere med kall og nådegave? Og kanskje er det deg selv som er bønnesvaret, om du vil være villig? Det glade budskap må ut til folket mens det enda er nådetid. Det er et viktig bønneemne.

«Tenk, hvilken nåde det er av Gud at vi får være hans sendebud og til den døende verden gå, kjærlighetssæden fra Gud å så!                                                                                                                                                               Kor: Gå, gå, høsten er stor, Gå, gå. Søster og bror, Gå med Guds sæd, med livets ord! Gå, gå, høsten er stor!» (Eric Bergquist)

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone