Full av nåde og sannhet

Full av nåde og sannhet

Av Ivar Gjerdi, diakon – pensjonist i Normisjon

3. søndag i Åpenbaringstiden, 16. januar 2022

Prekentekst: Johannes 1,15-18

 

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

For loven ble gitt ved Moses,nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Søndagsteksten vår avslutter Johannes prologen. Døperen Johannes har hittil presentert Jesus som Ordet som var hos Gud og Ordet var Gud. Og i verset før vår tekst er han Ordet som ble menneske, som tok bolig iblant oss og med en herlighet som han har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Gud har kommet til oss i Jesus Kristus. Han er det levende lyset som kom i vår verden. Han har latt oss få se Gud vår Far, og vi har alle fått del i Kristi fylde, nåde over nåde. Det er ord med sterkt innhold og dybde. Lys, liv, sannhet og troen på Jesus som Guds sønn.

Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Etter den gamle pakts livsmønster ble livet styrt av loven. Den måtte etterleves til punkt og prikke. Man måtte forholde seg til loven om man likte det eller ikke. Men da Jesus kom ble alt annerledes. I Matteus 5,17 sier Jesus at han ikke kom for å oppheve loven, men for å oppfylle den. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.»

Gud hadde lagt en frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Men denne planen medførte at Jesus måtte gjennomgå sin stedfortredende straffelidelse. Det måtte skje et fullbrakt frelsesverk. Det er grunnlaget for Guds nåde mot oss. Ved Jesu soningsdød oppfylte Jesus alle de krav som Guds lov stiller. For loven var det umulig å gjøre oss hellige og rene for Gud på grunn av vår syndige natur. Men Jesus som var uten synd levde fullt og helt etter loven, og oppfylte dermed dens krav til fullkommenhet. Som kristne lever vi av og ved tro. I troen er jeg fri fra loven som min vei til Gud. Samtidig søker jeg som en kristen til Guds hellighet og hans vilje med mitt liv. De ti bud uttrykker Guds gode vilje for oss.

Jesus viser oss glimt av Guds allmakt. Bibelen gir oss mange eksempler og beretninger om det. Jesus viser oss at Gud er hellig, og han viser oss Guds kjærlighet.

 

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone