Det sterkeste lyset

Det sterkeste lyset

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen
3. søndag i advent, søndag 12. desember, 2021
Prekentekst: Joh 5, 31-36

 

Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.
    Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg
.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Tredje søndag i advent kunne kanskje kalles «Johannes-søndagen».
I alle tre tekstrekkene som brukes i Den norske kirke (og mange andre menigheter) handler prekenteksten om Døperen Johannes. Så også i denne. «Johannes var en brennende og skinnende lampe», sier Jesus om ham.

Døperens oppgave var å være en forløper - kanskje vi kan kalle ham «varsler»? – om at Messias skulle komme. Enkelte trodde han faktisk var den lovede Messias, noe Johannes selv avviste. Men som Jesus sier i dagens tekst: «For en tid ville dere glede dere i lyset fra ham».
Johannes kom med et sterkt vitnesbyrd om hva Gud ville si og gi, men Jesus kom med et enda sterkere vitnesbyrd.

Større og sterkere ord? Jo, kanskje. Men enda mer dette: «De gjerningene Far har gitt meg å fullføre». Og Jesus understreker: «Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg».
Hva slags gjerninger er det snakk om?
Mennesker som ble helbredet. Døde som sto opp. Liv som ble forvandlet. Evangeliet ble forkynt.

Da Johannes satt i fengsel og ventet på døden, kom han i tvil om Jesus virkelig var den lovende Messias. Han sendte bud til Jesus og ba om svar på dette. Og Jesu svar var tydelig: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige» (Matt 11, 5).
Disse gjerningene var det som vitnet om at Gud hadde sendt Jesus, og at han var – og er – den Frelseren som skulle komme. Men de pekte også framover, mot Jesu egen lidelse, død – og oppstandelse.

Evangelisten sier dette om døperen: «Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset» (Joh 1, 7-8).

Det sterkeste lyset er det som ble tent med Jesus.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone