Forkastelse

Å være forkastet eller føle seg forkastet regnes som noe av den verste sjelesmerte man kan være i, om det dreier seg om skilsmisse, et foreldreforhold eller å ikke bli tatt ut til et fotballag, så vet mange av oss hva det er snakk om. Finnes det en medisin mot dette fryktelige? Ja! For det som djevelen hadde tenkt som et siste, uopprettelig slag, var det noen som hadde tenkt på før ham. Det var en mann på et kors, som selv var blitt forkastet på det bitreste og mest urettferdige, som ga sitt liv for å gjenopprette vårt forhold til vår Himmelske Far, og for at vi skulle få øye på den aksept som hele tiden har vært en utstrakt hånd fra Gud. Den går utenom menneskelig beskrivelse. Den kan bare tas imot og erfares, men den har kraft i seg til å gjenopprette en hver knust sjel, til å lege et hvert åpent sår, og til å la «sistemann» bli den første, og gjøre forkastelsen om til triumf!

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone