Medvandrer i livet

Vi trenger alle en medvandrer i sorg og vanskelige livssituasjoner, og det bør ikke være en forståsegpåer. Medvandrere må gå ved siden og ikke foran. Og må være villig til å være nær. Vi kan bidra til å lindre smertene, og gode samtaler kan bevisstgjøre det som er vanskelig. Det kan for eksempel gjøres ved å skape gjenkjennelse, ved å legge egen smerte inn i Bibelens beretninger. Jeg tenker blant annet på Davids sorgreaksjon i Salme 22: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød?»

I disse forhold og situasjoner er Gud en medvandrer som vil gi kraft til å bære det som er vanskelig og til å finne vei videre. Jesus ønsker å være til stede i våre liv.

«For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» (Hebr. 4,15)

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone