Jesus er porten

Jesus er porten

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist i Normisjon
3. søndag i påsketiden, 18. april 2021
Prekentekst: Joh. 10, 1-10

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

I denne liknelsen av Jesus hører vi om både døren og hyrden, eller porten og gjeteren som det nå er oversatt til. Jesus brukte et billedspråk som var kjent for jødene. Bildet av Jesus som hyrden som leder oss, griper de fleste. Før billedmediene tok overhånd med alle sin inntrykk, representerte bildet av Jesus med et lite lam i armene, selve tryggheten i livet. Innrammet over sengen eller avbildet på søndagsskolekortet var det et utrykk for Guds omsorg for alle.

På Jesu tid var sauene i en innhegning om natten, med portvakten utenfor. De som ikke gikk inn gjennom porten, men klatret over muren var tyver og røvere. Mens gjeteren går inn gjennom porten. Han kaller sauene sine ved navn og de følger ham fordi de også kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke.

Da liknelsen ikke ble forstått måtte han forklare nærmere hva som var hans oppgave. Syndefallet hadde gjort det nødvendig for Gud å gi oss Jesus, for å frelse verden. Porten til Guds rike måtte gjenåpnes. Derfor kan budskapet lyde til oss, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og fritt gå inn og ut å finne beite.» Porten står vid åpen for alle som vil komme. Jesus sier: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» (Åp. 3,8). Det er knyttet et stort og sterkt løfte til dette. Det gjelder ikke bare gjeteren, men alle som tror på Jesus må ta sin tilflukt innenfor porten. Alle som tar sin tilflukt hos Jesus skal kjenne seg trygge under alle forhold. Gud vil minne oss om at vi trenger næring for troen. Vi skal hver dag få gå inn og ut gjennom den åpne porten og ta til oss føde for sjelen. I åndelig forstand må en rett hyrde være kalt av Jesus og lede mennesker til ham. Jesu hjerte banker, han kaller og ser etter oss, «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter» (Matt. 9,36).

«Tett ved sida mi går Jesus, Alltid vil han vera der. Eg treng ikkje gå og ottast, Når eg fylgjer Jesus her. Han som er det gode hyrding, Tek mi vesle, veike hand. Dag for dag han trufast leider Meg til himlens lyse land.» (Haldis Reigstad).

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone