Gud gir ny kraft 

                                                  

«Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft -.» (Jesaja 40).

Det er lenge siden jeg var gutt og ung mann, men tingene har ikke forandret seg. Tvert imot. Som eldre blir en fortere trett og sliten. Jeg trenger derfor stadig ny kraft, ikke minst på det åndelige plan. Vi skal hver dag få sette vår lit til ham som har født oss på ny til et levende håp. Jeg opplever, slik sikkert mange andre også gjør, at jo lenger jeg lever jo mere avhengig blir jeg av Jesus og hans omsorg. Jeg opplever at Gud bærer meg og holder meg oppe. Ved å tro på Jesus får jeg del i Guds frelseskraft og bærekraft.

Han bærer den som er svak i troen og ikke kan unnvære ham, han bærer oss inn for Guds ansikt, der jeg får hvile i Guds armer. Det er sagt så riktig: «Vår styrke ligger i vår avhengighet av Gud.»

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone