Å høre eller høre etter

Å høre kan være så mange ting. Det kan være å registrere at det skjer noe rundt en som skaper lyd, at det blir sagt noe, at radioen er på eller liknende. Å høre er likevel noe annet enn å høre etter. De fleste av oss som har hatt med andre mennesker, barn eller voksne, å gjøre, har nok erfart dette. En ting er å spørre eller bli spurt: Hører du? Noen annet om man hører etter.

            I evangeliene leser vi flere ganger at Jesus, etter å ha fortalt en av sine lignelser, sier: «Den som har ører å høre med, hør!» (f. eks. Mark 4, 9). Det handlet ikke bare om å høre, men høre etter. Det samme gjelder forkynnelsen, vitnesbyrdet eller undervisningen. Det handler ikke bare om å høre, men om å høre etter. Være litt oppmerksom; være litt konsentrert. Profeten sa om Israelsfolket: «Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne» (Jes 6,9)!

            Om de hørte, så hørte de ikke etter.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone