Når Jesus spør

 

I Lukas 18 spør Jesus den blinde Bartimeus: «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Og han ba om å få synet. Og underet skjedde. Han ble seende, og fikk høre av Jesus, «Din tro har frelst deg.» Og vi får vite at han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Det utløste også glede og lovprisning hos alle dem som var til stede.

Hva er vårt svar når Jesus spør? Han kan og vil gjøre under i våre liv. Viktigst er det at han får gi oss sin nåde, et fullbrakt frelsesverk er gitt oss for at vi skal få ta imot. Og vi skal få følge ham på veien i tro og tjeneste.

«Si kjenner du det skjønne Jesunavnet som til frelse Gud oss gav?

Dets pris nå synges over hele verden. Over alle land og hav.

Navnet over alle navn er Jesus, det stråler med en himmelsk glans.

For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans.»

(Allan Tørnberg).

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone