Sterk i svakhet

Sterk i svakhet

Av Dan Kristoffersen, tidligere pastor i Misjonskirken Norge

6. søndag i treenighetstiden, 12. juli, 2020

Prekentekst: Lukas 5,1-11

 

En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.

Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Jesus er en fantastisk kommunikator. Når han talte til folket brukte han ofte lignelser med utgangspunkt i deres egen hverdag, og i denne historien bruker han Simons situasjon som fisker for å understreke hva den fremtidige apostelen har i vente.

Hvem var menneskefiskeren Simon, eller Peter som vi kjenner han best som? Det første han sier om seg selv er «jeg er en syndig mann», men legg merke til at Jesus ikke er interessert i å høre om den forferdede mannens mindreverdighetskomplekser og synderegister. I stedet kommer det en invitasjon om å bli en disippel. Peter var ønsket, han var elsket, og Gud hadde en plan for livet hans.

Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Peter var en helt vanlig mann, som attpåtil skulle komme til å benekte Jesus tre ganger, etter å ha sverget sin evige troskap kort tid i forveien. Men det handlet aldri om hva Peter fikk til, og hva han ikke fikk til. Det samme gjelder deg og meg. Vi får lov til å være Jesu medhjelpere, som legger våre liv og våre oppgaver i Guds hender. Gud gir oss styrke, han former oss, og forbereder oss for det som er i vente.

Den nederlandske urmakeren Corrie ten Boom og hennes søster Betsie, var to middelaldrende kvinner som ble sendt til den tyske konsentrasjonsleiren Ravenbrück i 1944, som straff for å ha skjult jøder fra nazistene.

Midt i elendigheten, blant lus, slag og dødsangst arrangerte søstrene gudstjenester og bønnemøter i fangebrakkene. Betsie var svak og syk, og Corrie pleiet henne, men gjennom dem skinte evangeliet ut til deres kvinnelige medfanger.

Akkurat som med Peter, handlet det ikke om ten Boom-søstrenes kraft eller syndfrihet. Gud er sterk i vår svakhet, og Han sier «følg meg».

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone