Guds bud

 

«Legg vinn på å holde Herren deres Guds lover, de bud og forskrifter som han har pålagt deg.» (5. Mosebok 6,17).

Guds bud gir en ramme for hvordan livet bør leves. Et liv i ansvar og kjærlighet. Det heter i et sitat, «Det er en nåde å kjenne Guds bud. De løser oss fra selvgjorte planer og konflikter.» Budene minner oss om at livet er dyrebart og at vi ikke må øve vold mot det. Hva betyr budene i dag? Er de blitt borte i folks bevissthet? De er gitt oss av Gud som gode leveregler, ikke minst med tanke på de mellommenneskelige relasjoner, slik at mennesker og nasjoner skal kunne leve godt og fredelig sammen. Så prøver man å oppheve budene, ved å forsøke å erstatte dem ved å vise til menneskenes frihet og evne og vilje til å velge rett og ville det gode. Men da ser vi at det går det galt.

Samvittighetene sløves i takt med at moralregler og normer neglisjeres og forkastes. Og omkostningene og konsekvensene for samfunnet blir stadig større. Folk flest må være villige til å pusse støv av budene, ta dem i bruk ved å la dem få konsekvenser for sin egen del og det samfunnet vi lever i.
Albert Schweitzer har sagt, «Kultur uten Gud leder til avgrunnen.»

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone