Det ytre og det indre


Det fortelles at den gang fjernsynet ennå var noe nytt og ikke allemannseie, ble det å ha en fjernsynsantenne på taket et statussymbol. Det signaliserte at man var «moderne» og kanskje også at man hadde god økonomi. Så mange familier sørget for å få en slik antenne på taket, men selve fjernsynsapparatet ventet man med å skaffe seg.
            Det er lett å smile av slike fenomener; de sier noe om et litt komisk trekk ved menneskenaturen. Men ikke bare komisk. Det å framstå som «bedre» enn man er, «rikere» eller «mer moderne», er kanskje noe som har preget oss til alle tider? Også i troen og menigheten kan man se dette. Jesus kalte det «kalkede graver»: «Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet» (Matt 23, 27).
            Vi tenker at fasaden er viktig. Gud tenker ikke slik: «For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet» (1 Sam 16,7). 

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 22 42 77 90 Fax 22 82 35 81 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone